BPM Berekenen

BPM Berekenen

BPM is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Koopt u in Nederland een personenauto, motor of een bestelauto? Of importeert u een personenauto, motor of bestelauto? Dan betaalt u bpm en mogelijk omzetbelasting.

Als u een auto wilt importeren naar Nederland, zult u BPM-aangifte moeten doen en betalen voordat u de auto op kenteken kan zetten. De hoogte van de BPM is gebaseerd op verschillende factoren: o.a. de oorspronkelijke consumentenprijs van de auto in Nederland en de consumentenprijzen van de opties die op de auto zitten. Ook bevat de BPM een gedeelte dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto.

Let op!

Belangrijke regel bij BPM berekenen

Bij het maken van een berekening van de BPM moet u opletten dat de Belastingdienst de auto niet als nieuwe auto beschouwt. Want dat zou betekenen dat u de bruto BPM over de nieuwwaarde van de auto moet betalen.

Wanneer is de auto volgens de Belastingdienst geen nieuwe auto?

Als de auto meer dan 3000 km heeft gereden en de auto ouder is dan 3 maanden oud ten opzichte van de eerste tenaamstelling en invoerdatum in Nederland.

Als de auto niet aan deze beide voorwaarden voldoet, dan wordt u aangeslagen voor het bruto BPM bedrag van een nieuwe auto.

Let hierop want het kan aanzienlijk schelen in het te betalen BPM bedrag.

Gratis BPM Berekening

Ontvang binnen 2 werkdagen BPM berekening
  Wanneer moet u BPM betalen?

  In de volgende situaties moet u zelf BPM-aangifte doen en BPM betalen:

  • U koopt in het buitenland een personenauto of een motor, en u wilt hiermee gaan rijden op de openbare weg in Nederland.
  • U koopt (in Nederland of in het buitenland) een bestelauto (in gebruik genomen op of na 1 juli 2005) en u voldoet niet aan de voorwaarden van de ondernemersregeling. U kunt aangifte doen met het aangifteformulier BPM met berekeningsformulier en toelichting.
  • U bouwt een bestelauto om tot personenauto, en u wilt hiermee gaan rijden op de openbare weg in Nederland.
  • U hebt een personenauto, motor of bestelauto met een buitenlands kenteken, die in gebruik is genomen op of na 1 juli 2005.
  • U hebt een personenauto, motor of bestelauto met een buitenlands kenteken geleend, gehuurd of geleaset. En de periode genoemd in het huur- of leasecontract is niet langer dan 4 jaar. In dat geval betaalt u alleen BPM over de huur- of leaseperiode.
  • U hebt de motor van uw personenauto binnen 3 jaar na inschrijving in het kentekenregister in een zodanige staat gebracht dat de CO2-uitstoot hoger is dan de CO2-uitstoot waarover belasting is betaald.

  Als BPM-aangifte is gedaan en de BPM is betaald, krijgt uw auto of motor een kenteken van de RDW. Daarna mag u uw personenauto of motor op de openbare weg gebruiken.

  Manieren om BPM te Berekenen

  Voordat we ingaan op de meest gangbare manieren om BPM te berekenen is het belangrijk om te weten dat u niet verplicht bent om de meest recente BPM formule aan te houden.

  In de wijzen waarop de BPM wordt berekend is de afgelopen jaren veel veranderd. Alle BPM formules die uitgebracht zijn vanaf de datum van eerste tenaamstelling van de auto mogen worden gebruikt om de BPM te berekenen.

  Als de auto bijvoorbeeld in 2010 te naam is gesteld, dan mogen alle BPM formules die vanaf 2010 tot aan heden zijn uitgebracht, gebruikt worden om de meest gunstige BPM te berekenen.

  Als u een auto importeert die niet meer nieuw is, dan kunt u dus op verschillende manieren de BPM berekenen.

  1. U kunt op basis van de leeftijd van de auto met een afschrijvingstabel de BPM berekenen. Deze wordt volgens vaste berekeningen afgeschreven. Dus: hoe ouder uw geïmporteerde auto, hoe minder rest-BPM u hoeft te betalen.
   Een koerslijst geeft de gemiddelde handelsinkoopwaarde van uw auto weer. Jong gebruikte (luxe) auto’s schrijven over het algemeen harder af dan de tabel weergeeft.
  2. Met een koerslijst kunt u de hogere afschrijving berekenen én onderbouwen. Er zijn meerdere koerslijsten beschikbaar, echter niet alle koerslijsten zijn beschikbaar voor het publiek en erkend door de Belastingdienst. Een koerslijst gaat altijd uit van een auto in gemiddelde staat. Heeft u een auto met beschadigingen, dan is een taxatierapport wellicht een betere manier om de waarde van de auto te laten bepalen.
  3. Voor auto’s die niet in de koerslijst voorkomen, of auto’s die om een andere reden veel minder waard zijn, kan een taxatierapport dus uitkomst bieden. Een BPM-taxatierapport geeft de exacte handelsinkoopwaarde weer van uw auto. Een taxatierapport wordt voornamelijk gebruikt bij auto’s die schades hebben die de waarde van de auto beïnvloeden en zéér exclusieve auto’s in het duurdere segment.

  BPM Taxatie

  Een taxatierapport moet afkomstig zijn van een onafhankelijke erkende taxateur, die geen onderdeel uitmaakt van, of direct of indirect verbonden is aan een bedrijf, dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. Deze taxateur mag ook geen BPM-aangiften opstellen voor eigen klanten of voor derden of optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.

  Het rapport beschrijft de staat waarin het motorrijtuig zich op dat tijdstip bevindt.

  De regeling geldt alleen voor motorrijtuigen die volgens de wegenverkeerswetgeving aan het verkeer mogen deelnemen.

  De regeling geldt niet voor een motorrijtuig met essentiële gebreken waardoor u er niet mee kunt of mag deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken moet u eerst herstellen. Een auto heeft essentiële gebreken als hij bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status).